A Madonna nostra

"A Madonna nostra" componimento poetico dialettale dell'autore sidernese Martin, tributo a Maria SS di Portosalvo, patrona di Siderno.

Le Poesie di Martin

A Madonna nostra

(con… devozione e… speranza)


PORTUSARVU aguannu tornau mata
Luci novi e culuri pa ogni strata
Bancaregli, mastazzola pa ogni vanda
Pani i casa cu sarzizza e… vo cumpra’.

N’atta stati cu sta festa m’baliciamma
Atti penzeri n’daspettanu i mon zupa
Pocu o assai riposu n’di pigghjiamma
Tanti amici chi partiru, salutamma.

Esti a festa da Madonna dici a chiesa
Chiglia stessa u benedici pa ogni casa
Rigalandu paci amuri e boni cosi,
Filicita’ ped’ogni cori… sidernisi.

Martin


Segui le altre poesie di Martin qui:

https://www.carlettoromeo.com/category/le-poesie-di-martin/

Segui la pagina facebook di Martin qui:

https://www.facebook.com/CalabriaCheVIve

Immagine predefinita
Martin autore

Lascia una risposta

Carletto Romeo